φωτογραφία όλου του προσωπικού

 

Η JACOBSON GOLF COURSE DESIGN, INC. διεκπεραιώνει όλες τις φάσεις της Αρχιτεκτονικής γηπέδων γκολφ, από το σχεδιασμό νέων γηπέδων και τις προσθήκες σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις έως το Γενικό σχεδιασμό ανακαίνισης υφιστάμενων γηπέδων. Η εταιρεία μας ειδικεύεται στο σχεδιασμό γηπέδων σε ευαίσθητες από περιβαλλοντική άποψη περιοχές καθώς και στην ανάπτυξη δημιουργικών σχεδιαστικών λύσεων για την εκ νέου ανάπτυξη και αποκατάσταση λατομείων, εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών καθώς και πρώην ναυτικών βάσεων. Ο οργανισμός μας παρέχει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών σχεδιασμού: αναλυτικό σχεδιασμό οικοπέδου, προετοιμασία εγγράφων αναλυτικού σχεδιασμού, συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών, προετοιμασία και αναθεώρηση εντύπου προσφοράς και λεπτομερή έλεγχο ποιότητας στα πλαίσια της διαχείρισης των εργολαβικών συμβάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές δίνουν στους πελάτες μας τη δυνατότητα να αναπτύξουν ένα γήπεδο γκολφ υψηλής ποιότητας που θα αποτελέσει τη βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου.

Η δομή λειτουργίας της JACOBSON GOLF COURSE DESIGN INC. μάς επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας και να συνεργαζόμαστε στενά με την ομάδα του έργου. Το νεανικό και δυναμικό προφίλ της εταιρείας διευκολύνει την άψογη εξυπηρέτηση σε προσωπικό επίπεδο.

Η φιλοσοφία της εταιρείας Jacobson είναι ο σχεδιασμός κλασικών γηπέδων σε λογική οικονομική βάση, με σκοπό την οικονομική επιτυχία των ιδιοκτητών τους.


© 2002 Jacobson Golf Course Design, Inc.